Sintra Engineers

Wat wij doen
In het kort bepaalt Sintra Engineers de structurele integriteit van een installatie door middel van een ‘Fitness For Service-analyse’, ook wel FFS-analyse genoemd. Daarbij maken we gebruik van een netwerk van experts. Sintra Engineers is een onderdeel van MTOC. Meer informatie hierover vindt u hier.

FFS-analyse: integriteit en veiligheid
Een FFS-analyse is een multidisciplinaire methode waarbij beschadigde constructies beoordeeld worden op integriteit en veiligheid. De reden hiervoor is helder: vaak is in het ontwerp geen rekening gehouden met specifieke faalmechanismen en de uitwerking hiervan op de integriteit van een installatie. Bovendien zijn de condities tijdens bedrijf vaak anders dan tijdens het ontwerp van een installatie.

Vinger aan de pols
Een FFS-analyse bepaalt of een apparaat nog steeds geschikt is voor de condities waarvoor het oorspronkelijk ontworpen is. Faalmechanismen als corrosie, vermoeiing of kruip veroorzaken namelijk een degeneratie van de sterkte van een constructie. Een vinger aan de pols is in deze dus noodzakelijk. Alvorens een FFS-analyse te kunnen starten dient eerst de status van de installatie in kaart te worden gebracht. Hiervoor zijn verschillende vakgebieden van toepassing. We spreken daarom van een multidisciplinaire aanpak.

Methodieken
De uitkomst van een FFS-analyse is een ‘go/no go’ besluit over het al dan niet verder runnen van een installatie. Een andere analyse kan een zogenaamde restlevensduuranalyse zijn. In dat geval is het doel het bepalen van een inspectie-interval en/of het bepalen van de benodigde wijzigingen aan de apparatuur of bedrijfscondities. Binnen de FFS-procedures zijn diverse specifieke methodieken ontwikkeld om een uitspraak te kunnen doen over de integriteit van een installatie.

Werkmethode
Alle FFS-analyses kunnen op verschillende niveaus van complexiteit worden uitgevoerd. Dit zijn de level 1, 2 en 3 analyses.

Level 1
Een level 1-analyse houdt in dat gecontroleerd wordt of de constructie overeenkomstig is met de constructiecode. Het uitvoeren van deze analyse vergt geen complexe analyses en kan relatief snel worden uitgevoerd. De veiligheidsmarge in deze aanpak is dan ook relatief groot.

Level 2
Een level 2-analyse houdt in dat er minder veiligheidsmarge in de berekening zit. De berekeningen zijn complexer. Bovendien er zijn meer gegevens nodig om deze analyse uit te kunnen voeren. Afhankelijk van het faalmechanisme kan het zijn dat een eindige elementenanalyse nodig is (level 3 tool) om een goed resultaat te krijgen.

Level 3
Een level 3-analyse is zeer specifiek. Er is bijna altijd een eindige elementenanalyse nodig om een betrouwbaar resultaat te krijgen. Ook is het level van expertise hoger en is er meer informatie nodig om de analyse uit te kunnen voeren.