Eindige element analyse

Ontwerp
Constructieonderdelen zijn vaak dermate complex dat er geen standaard ontwerpregels voor zijn opgenomen in een ontwerpcode. Om te beoordelen of de constructie voldoende sterk is volgens de ontwerpnorm kan een eindige elementenmodel worden gemaakt. Op basis van normen als RToD (D1200), ASME VIII div2, API579, EN13445-3 annex B of C wordt de optredende spanning of hoeveelheid plastische rek in de constructie beoordeeld.

Oplossingen
Naast de integriteitsbeoordeling is het voor constructieonderdelen als flenzen belangrijk om te weten of er ten alle tijde voldoende vlaktedruk op de afdichtingsvlakken is. Dit om afdichting te kunnen garanderen. Door toepassing van zogenaamde contactanalyses is het mogelijk om de vlaktedruk nauwkeurig te bepalen. Invloeden op vlaktedruk zoals thermische wisselende belasting of externe belasting kan zo onderzocht worden. Hierdoor worden oplossingen gezocht voor kritische flensverbindingen.

FFP-analyses

Een eindige elementenanalyse kan in een FFS-analyse in verschillende situaties worden toegepast.

  • Nauwkeurige spanningsbepaling

  • Spanningsintensiteitsbepaling
  • Level 3-analyse