Restlevensduur analyses

Restlevensduuranalyses worden uitgevoerd op apparatuur waarbij een einde levensduur wordt verwacht door kruip, vermoeiing of een combinatie van deze.

Vermoeiing
Vermoeiing treedt op in constructies waarin een wisselende spanning optreedt. Vaak zijn temperatuur- of drukwisselingen de oorzaak van schade. Vooral lasverbindingen zijn hier gevoelig voor. Dit komt door de lokale piekspanning en de hoge residuele restspanningen in de las. De volgende stappen worden genomen om een vermoeiingsanalyse uit te voeren:

 • Schadeonderzoek

 • Bepaling en beoordeling van optredende spanningen
 • Scheurpropagatiefase

 •  

  Kruip
  Kruip is een traag verlopend faalmechanisme dat relatief goed in kaart kan worden gebracht. Hiervoor zijn twee methodes: metallurgisch en rekentechnisch (op basis van druk en temperatuur bepalen hoe groot de levensduurfractie per onderdeel is). Nadeel van metallurgisch onderzoek is dat dit relatief tijdrovend is. Met behulp van diverse rekenmethodieken worden de meest kritieke locaties van de installatie bepaald. Door op deze plekken het metalurgisch onderzoek uit te voeren kan kosteneffectief een restlevensduurbepaling worden uitgevoerd. De rekenmethode wordt uitgevoerd in toenemende mate van complexiteit.

  Kruipvermoeiing
  Kruipschade treedt vaak als eerste op waar hoge spanningspieken plaatsvinden. Vaak zijn secundaire spanningen de oorzaak van deze schade. Dit fenomeen is een combinatie van kruip en vermoeiing. De hoge secundaire spanningen vloeien door kruip en/of plasticiteit weg. De spanning neemt af, waardoor de kruipsnelheid ook afneemt. Door het in en uit bedrijf nemen van de installatie treedt dit patroon cyclisch op, waardoor de schade steeds verder toeneemt. Met behulp van de eindige elementenanalyse kan dit specifieke lokale gedrag berekend worden om zo een levensduurinschatting te kunnen maken.

  Met behulp van eenvoudige diagrammen wordt zichtbaar gemaakt wat de levensduur van de constructie is en hoeveel invloed de vermoeiing of kruip daarop heeft. Voor apparaten die relatief vaak in en uit bedrijf worden genomen is het 'kruip bestendig' ontwerpen in mindere mate van belang dan het vermoeiingstechnisch ontwerpen.

  Voor meer informatie download de PDF