Ondersteuning bij schade analyse

Het uitvoeren van een FFS-analyse is alleen mogelijk als ook bekend is wat de oorzaak van de schade is. Een vermoeiingsschade kan optreden als gevolg van een wisselende belasting. Echter, het is mogelijk dat er uitgaande van de ontwerpcondities geen schade optreedt.

Recente projecten

  • Ontwerpberekeningen aan compact flenzen.
  • Ontwerpberekeningen aan T-stukken in kruipgebied.
  • Restlevensduuranalyses aan pigtail constructies in ammoniak fornuizen.
  • Restlevensduuranalyse van vaten in vermoeiingslevensduur.

Kruip/vermoeiingsanalyse aan pigtails van een ammoniakfabriek
De pigtails in een ammoniakfabriek bezwijken regelmatig als gevolg van kruip/vermoeiing. Het grootste probleem is het gebrek aan flexibiliteit. Met de eindige elementenmethode wordt bepaald wat de invloed van de wanddikte van de pigtail is op de levensduur. Op basis van deze analyse wordt een beter ontwerp gemaakt waardoor de levensduur van de pigtail verlengd kan worden.

Vermoeiingsanalyse aan vat
Na het ontstaan van vermoeiingsschade is SINTRA Engineers gevraagd om te bepalen wat de oorzaak van deze schade was. Het betreft in dit geval een geroerd vat waarbij schade is ontstaan aan de tubelure waarin het roerwerk is afgesteund. Na het uitvoeren van een rekstrookmeting bleek dat er thermische spanningen ontstaan in de onderzijde van de tubelure tijdens bepaalde procescondities. Het betreft hier dus geen hoogfrequente belasting die ontstaat vanuit het roerwerk, maar een laagfrequente spanningsamplitude.