Breukmechanische analyse aan tank

Scheurgroei in tank
Het faalmechanisme ammoniak spanningscorrosie in ammoniak tanks kan tot bezwijken van een tank leiden. Om dit falen te voorkomen is een RBI procedure opgezet waarbij een Lek voor breuk analyse uitgevoerd dient te worden. Aanvullend hieraan is het mogelijk om een scheurgroei analyse uit te voeren om te bepalen hoe snel een eventueel aanwezige indicatie doorgroeit tot een kritische scheurlengte.

Voor meer informatie download de PDF